Colorado

Gallery Home

Click any thumbnail to view a larger image...


Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Animas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Arkansas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Arkansas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Arkansas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Arkansas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Arkansas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Arkansas River Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Big Ten Curve / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Big Ten Curve / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Browns Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Browns Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Byers Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Byers Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Byers Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Byers Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Byers Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Byers Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Clay Siding / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Clay Siding / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Coal Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Coal Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Coalmont Branch / Union Pacific (9/29/1997)
Coalmont Branch / Union Pacific (9/29/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Crater Loops / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Dotsero Cutoff / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Glenwood Canyon / Denver & Rio Grande Western (3/28/1995)
Glenwood Canyon / Denver & Rio Grande Western (3/28/1995)
Glenwood Canyon / Denver & Rio Grande Western (3/28/1995)
Glenwood Canyon / Denver & Rio Grande Western (3/28/1995)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/14/1984)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/14/1984)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (3/28/1995)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (3/28/1995)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Gore Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Little Ten Curve / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Little Ten Curve / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Missouri Hill / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Missouri Hill / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Missouri Hill / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Missouri Hill / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Moffat Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Princeton Siding / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Princeton Siding / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Royal Gorge / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1984)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1984)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/15/1996)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/15/1996)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/15/1996)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/15/1996)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/15/1996)
Ruby Canyon / Denver & Rio Grande Western (10/15/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Tennessee Pass Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Yarmony Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Yarmony Tunnel / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Yarmony Tunnel / Denver & Rio Grande Western (9/28/1997)
Yarmony Tunnel / Denver & Rio Grande Western (9/28/1997)
Arvada / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Arvada / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Bond / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Boone (NA Junction) / Missouri Pacific (6/7/1996)
Boone (NA Junction) / Missouri Pacific (6/7/1996)
Boone (NA Junction) / Missouri Pacific (6/7/1996)
Boone (NA Junction) / Missouri Pacific (6/7/1996)
Bragdon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Bragdon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Bragdon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Bragdon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Bragdon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Bragdon / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Burns (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Canon City / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/3/1996)
Canon City / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/3/1996)
Canon City / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/3/1996)
Canon City / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/3/1996)
Canon City / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/3/1996)
Canon City / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/3/1996)
Canon City / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Canon City / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Canon City / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Canon City / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Canon City / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Canon City / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Castle Rock / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Castle Rock / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Castle Rock / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Castle Rock / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Castle Rock / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Castle Rock / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Colorado Springs / Chicago, Rock Island & Pacific (6/7/1996)
Colorado Springs / Chicago, Rock Island & Pacific (6/7/1996)
Colorado Springs / Chicago, Rock Island & Pacific (6/7/1996)
Colorado Springs / Chicago, Rock Island & Pacific (6/7/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/3/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Cotopaxi / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Denver / Chicago, Burlington & Quincy (8/29/1981)
Denver / Chicago, Burlington & Quincy (8/29/1981)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Durango / Denver & Rio Grande Western (6/12/1970)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/1/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/1/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (7/2/1977)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Edwards / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Falcon / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Falcon / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Gilman / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Glenwood Springs / Denver & Rio Grande Western (4/30/1993)
Glenwood Springs / Denver & Rio Grande Western (4/30/1993)
Glenwood Springs / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Glenwood Springs / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Granby / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Granby / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Granby / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Granby / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Grand Junction / Denver & Rio Grande Western (4/29/1993)
Grand Junction / Denver & Rio Grande Western (4/29/1993)
Grand Junction / Denver & Rio Grande Western (4/29/1993)
Grand Junction / Denver & Rio Grande Western (4/29/1993)
Granite / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Granite / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Granite / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Granite / Denver & Rio Grande Western (6/6/1996)
Greenland / Denver & Rio Grande Western (6/9/1996)
Greenland / Denver & Rio Grande Western (6/9/1996)
Hot Sulphur Springs (Sulphur Siding) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Hot Sulphur Springs (Sulphur Siding) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Howard (Howard Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Howard (Howard Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Kings Canyon (Coalmont Branch) / Union Pacific (9/29/1997)
Kings Canyon (Coalmont Branch) / Union Pacific (9/29/1997)
Larkspur / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Larkspur / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/9/1996)
Leadville / Leadville, Colorado & Southern (6/6/1996)
Leadville / Leadville, Colorado & Southern (6/6/1996)
Limon / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Limon / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Limon / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Limon / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Malta (Kobe Siding) / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Malta (Kobe Siding) / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Malta (Kobe Siding) / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Malta (Kobe Siding) / Denver & Rio Grande Western (6/5/1996)
Minturn / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Minturn / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Minturn / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Minturn / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Mitchell / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Oak Creek / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Oak Creek / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Oak Creek / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Oak Creek / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Oak Creek / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Oak Creek / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Palmer Lake / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/7/1996)
Palmer Lake / Atchison, Topeka & Santa Fe (6/7/1996)
Palmer Lake / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Palmer Lake / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Palmer Lake / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Palmer Lake / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Parshall / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Parshall / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Peyton / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Peyton / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Peyton / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Peyton / Chicago, Rock Island & Pacific (6/9/1996)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Phippsburg / Denver & Rio Grande Western (10/3/1997)
Pinecliffe / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Pinecliffe / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo / Missouri Pacific (6/7/1996)
Pueblo / Missouri Pacific (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Junction) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Junction) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Junction) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Junction) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Union Station) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Union Station) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Union Station) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Pueblo (Pueblo Union Station) / Denver & Rio Grande Western (6/7/1996)
Radium / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Radium / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Radium / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Radium / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (6/11/1996)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Range (Dotsero Cutoff) / Denver & Rio Grande Western (10/4/1997)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Red Cliff / Denver & Rio Grande Western (6/4/1996)
Rollinsville / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Rollinsville / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Rulison / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Rulison / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Rulison / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Rulison / Denver & Rio Grande Western (6/2/1996)
Silverton / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Silverton / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Silverton / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Silverton / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Silverton / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
Silverton / Denver & Rio Grande Western (6/13/1970)
State Bridge / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
State Bridge / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (9/29/1997)
Steamboat Springs / Denver & Rio Grande Western (9/29/1997)
Tolland / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Tolland / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Tolland / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Tolland / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Tolland / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Tolland / Denver & Rio Grande Western (6/8/1996)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (6/12/1996)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Toponas / Denver & Rio Grande Western (10/2/1997)
Trapper (Finger Rock) / Denver & Rio Grande Western (9/28/1997)
Trapper (Finger Rock) / Denver & Rio Grande Western (9/28/1997)
Wild Horse / Colorado Midland (6/6/1996)
Wild Horse / Colorado Midland (6/6/1996)
Wild Horse / Colorado Midland (6/6/1996)
Wild Horse / Colorado Midland (6/6/1996)
Wild Horse / Colorado Midland (6/6/1996)
Wild Horse / Colorado Midland (6/6/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Winter Park (Moffat Tunnel) / Denver & Rio Grande Western (6/10/1996)
Wolcott / Denver & Rio Grande Western (9/28/1997)
Wolcott / Denver & Rio Grande Western (9/28/1997)Last updated 5/1/2019. Text and photos ©2019 Lamont Downs.